Onze aanpak

Ons investerings aanpak is vergelijkbaar met dat van een traditionele private equity investeerder, echter investeren we enkel met onze eigen middelen en werven of investeren geen gelden van derden. We nemen actief deel aan het strategisch beheer van de bedrijven en projecten waarin we investeren, waarbij we meestal een meerderheidsbelang nemen in onze portfoliobedrijven en/of -projecten. AT Capital Group wordt niet beperkt door een vaste beleggingshorizon.

Partners

Om een ​​sterke lokale basis voor duurzame groei tot stand te brengen, werken we samen met een aantal gerenommeerde partners welke sterke lokale expertise en trackrecord hebben. Onze Nederlandse partners zijn onder meer 3W Real Estate, AM development, Schroders en EMRO.

Investerings Strategie

We beleggen in zaken die liquide blijven, hetzij door hun locatie of door herontwikkelingspotentieel. Onze ontwikkelingen zijn gericht op binnenstedelijke (her)ontwikkelingen en seniorenwoningen in de buitenwijken. We streven ernaar om waarde toe te voegen aan de gemeenschappen  waarin we investeren en gezonde inspirerende woon-, werk- en winkelomgevingen te creëren.

Sustainability

AT Capital groep houdt zich aan internationale best practices met betrekking tot milieu- en sociale verantwoordelijkheid, corporate en ethische governance (ESG).

We hebben onze ESG-principes afgestemd op het door de Verenigde Naties ondersteunde raamwerk voor principes voor verantwoord investeren.

Op basis van onze basisprincipes voor verantwoord investeren:

  • Nemen we ESG-principes op in onze beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen, evenals in ons aandeelhouder beleid en aanpak
  • Zorgen we ervoor dat onze portefeuillebedrijven de gouden standaard hanteren op het gebied van anti-omkopings- en corruptiebeleid
  • Eisen we volledig inzicht in ESG-kwesties en beleid van onze portefeuillebedrijven
  • Respecteren we mensenrechten en zorgen ervoor dat die niet worden geschonden als gevolg van onze investeringsbeslissingen
  • Zijn we toegewijd aan naleving van de toepasselijke nationale en lokale arbeidswetten in de landen waarin we investeren